At Walstead Central Europe, we are deeply committed to fostering a positive and supportive environment for our Employees. By offering a wide range of benefits and support programs, our company consistently engages in creating a supportive work environment.

✅ We organize regular excursions for our Employees and offer them subsidies to different activities through the Medicover Sport membership card.
✅ We ensure meeting our Employees’ needs by subsidizing meals.
✅ We provide private healthcare as well as diagnostic screening programs for lifestyle-related diseases.
✅ We support Employees in achieving their long-term goals, such as homeownership, by providing access to benefits under the Company Social Benefits Fund.
✅ We provide free language courses, empowering Employees to develop new skills and broaden their horizons.

We strive to create a friendly workplace where everyone feels valued and empowered to grow.

***
W Walstead Central Europe priorytetem jest troska o dobro Pracowników oraz tworzenie pozytywnego i wspierającego środowiska pracy. Wierzymy bowiem, że oferując różnorodne korzyści i programy wsparcia, tworzymy miejsce pracy, w którym każdy czuje się doceniony, wspierany i zachęcany do rozwoju.

✅ Organizujemy wycieczki, które pozwalają Pracownikom dodatkowo zrelaksować się i rozwijać umiejętności sportowe.
✅ Dofinansowujemy pakiety Medicover Sport umożliwiając korzystanie z indywidualnie wybranych aktywności sportowych dla naszej kadry pracowniczej.
✅ Dbamy o zaspokojenie potrzeb naszego personelu poprzez dofinansowanie posiłków.
✅ Umożliwiamy w pełni darmową naukę języków obcych poprzez platformę E-Tutor, co pozwala nabywać nowe umiejętności.
✅ Oferujemy prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie, jak również programy badań diagnostycznych w kierunku chorób cywilizacyjnych.
✅ Dajemy możliwość wsparcia finansowego poprzez nasz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Tworząc pozytywne środowisko pracy kładziemy podwaliny pod rozwój zespołów i trwały wzrost naszej organizacji.

Professional solutions for stories worth telling

Send an enquiry
Facebook Instagram LinkedIn Vimeo YouTube behance medium slideshare snapchat yelp vine search close twitter github google plus dropbox skype pinterest