Contact us

Jacek Dulczewski

Jacek Dulczewski

Executive Sales Director

Business Development,
Client Service Teams

Sylwia Węclewska

Sylwia Węclewska

Sales Director

Central and East Europe
Scandinavia, UK

Łukasz Kolan

Łukasz Kolan

Retail Solutions Manager

POS/Packaging

Logistics

Logistics

Transport Department

Transport Coordinators
Poland

Accounts & Treasury

Accounts & Treasury

Accounts Department

`

Tell us about your challenges and we'll come back with the solution.

CONTACT / ENQUIRY
`

Informacje dla kierowców

Informujemy, iż wszystkie dostawy insertów oraz papieru do naszych magazynów są przyjmowane tylko i wyłącznie na podstawie wcześniejszej awizacji, której dokonuje zleceniodawca. Zgodnie z powyższym, pierwszeństwo rozładunku przysługuje kierowcom, którzy zgłosili się na wyznaczone okno rozładunkowe (awizacyjne). Tym samym, dostawy które przyjechały przed wyznaczoną awizacją, zmuszone są oczekiwać na pierwsze wolne (lub swoje) okienko rozładunkowe.

Information for drivers

We would like to inform you that all deliveries of inserts and paper to our warehouses are accepted only on the basis of prior notification, which shall be made by the ordering party. Accordingly, priority for unloading is given to drivers who have arrived on the designated unloading window. Thus, deliveries that came before the scheduled time will have to wait for the first available (or notified) unloading window.

Mapa

HQ/Manufacturing Facility

ul. Obrońców Modlina 11

30-733 Kraków

Tel.: +48 12 888 7100

Manufacturing Facility

ul. Igołomska 25

31-983 Kraków

Tel.: +48 12 888 7500

Manufacturing Facility

ul. Bema 2c

27-200 Starachowice

Tel.: +48 12 888 7100

Logistics Center

ul. Półłanki 18

30-740 Kraków

Tel.: +48 12 888 7197

Facebook Instagram LinkedIn Vimeo YouTube behance medium slideshare snapchat yelp vine search close twitter github google plus dropbox skype pinterest