Improving our environmental footprint with LED

For several years now, Walstead Central Europe has gradually been investing in more efficient lighting solutions across our plants in Poland. As a result, all our warehouses and production areas in Krakow and Starachowice now have LED lighting. Additionally, we have fitted the warehouses with dimmers and movement sensor lighting to save on energy.

What does that actually mean for the environment? Switching to LED helps us to produce 2,200t less CO2 per year.

How did we accomplish that outcome? 

In our Krakow plants, in recent years we have dismantled 1368 old energy-consuming lamps and installed 1008 LED ones instead. As a consequence, we have saved 2,608 MWh of energy per year. 

At our printing house in Starachowice, we have replaced 334 lamps with 432 energy-saving ones. It has allowed us to decrease the total power output by 50%. We thereby save about 277 MWh annually.

Reducing CO2 emissions and achieving carbon neutrality has become a global priority and it is clear that everyone – from individuals to companies – has a role to play here. Walstead CE, applying the principles of sustainable development, actively seeks ways to improve its impact on the environment and implements pro-ecological solutions.

 

Zmniejszamy nasz ślad węglowy, zmieniając żarówki na LED 

Od kilku lat Walstead CE sukcesywnie inwestuje w bardziej wydajne rozwiązania oświetleniowe w swoich zakładach. W efekcie wszystkie nasze magazyny i powierzchnie produkcyjne w Krakowie i Starachowicach posiadają oświetlenie LED. Dodatkowo wyposażyliśmy magazyny w ściemniacze i oświetlenie z czujnikami ruchu, aby oszczędzać energię.

Co to właściwie oznacza dla środowiska? Przejście na żarówki LED pozwala nam zmniejszyć emisję CO2 o 2200 ton w skali roku. 

Jak osiągnęliśmy taki rezultat?

W naszych krakowskich zakładach w ostatnich latach zdemontowaliśmy 1368 starych energochłonnych lamp i zainstalowaliśmy w ich miejsce 1008 lamp z żarówkami LED. Dzięki temu zaoszczędziliśmy 2 608 MWh energii w skali roku.

W drukarni w Starachowicach wymieniliśmy 334 stare lampy na 432 nowe – energooszczędne. Pozwoliło nam to zmniejszyć zużycie energii o 50%. W ten sposób oszczędzamy około 277 MWh rocznie.

Redukcja emisji CO2 i osiągnięcie neutralności węglowej stały się globalnym priorytetem i jasne jest, że każdy – od osób fizycznych po firmy – ma tutaj do odegrania istotną rolę. Walstead CE, stosując zasady zrównoważonego rozwoju, aktywnie poszukuje sposobów na poprawę oddziaływania na środowisko i wdraża proekologiczne rozwiązania. 

Professional solutions for stories worth telling

Send an enquiry
Facebook Instagram LinkedIn Vimeo YouTube behance medium slideshare snapchat yelp vine search close twitter github google plus dropbox skype pinterest