The flower meadow is our latest ESG initiative! 🌺 🌼 🌻

In April, we sow the seeds of more than a hundred flowering plants around our Krakow plant. Today, we are watching with pride as our meadow starts flowering and turning into a haven for countless bees and butterflies. 🐝 🦋

The flower meadow is a symbol of our care for the environment and our conscious focus on sustainable development.
🐞 It fosters biodiversity as a habitat for insects.
🌍 It reduces CO2 emissions, aiding our fight against climate change.
🌱 It creates better working environment for our employees.

This project became reality thanks to the involvement of our ESG Team. We are looking forward to future green challenges! 🌿

***
Łąka kwietna to nasza najnowsza inicjatywa ESG! 🌺 🌼 🌻

W kwietniu na terenie krakowskiego zakładu zasialiśmy nasiona ponad stu kwitnących roślin. Dziś z dumą obserwujemy, jak nasza łąka zakwita, tworząc kolorową oazę dla niezliczonych pszczół i motyli. 🐝 🦋

Łąka kwietna to symbol naszej troski o środowisko i świadomego podejścia do zrównoważonego rozwoju.
🐞 Wspiera bioróżnorodność, tworząc siedliska dla owadów.
🌍 Redukuje emisję CO2, przyczyniając się do walki ze zmianami klimatycznymi.
🌱 Stwarza lepsze środowisko pracy dla naszych pracowników.

Ten projekt to wynik zaangażowania naszego zespołu ESG. Przed nami kolejne zielone wyzwania! 🌿

Professional solutions for stories worth telling

Send an enquiry
Facebook Instagram LinkedIn Vimeo YouTube behance medium slideshare snapchat yelp vine search close twitter github google plus dropbox skype pinterest