💚 We think green.

At Walstead Central Europe we participate in the mission of social responsibility described in the UN Goals through our own efforts to reduce the impact of production on the environment.

Here are some of our CO2 reduction initiatives.
For more, go to 👉 https://www.walstead-ce.com/sustainability/

CO2 reduction.

🍀 In the pressroom area we exchanged four printing presses for two more efficient ones, assuring enough capacity to meet market demand whilst lowering energy consumption by 50%.

🍀 We cooperate with carriers who use vehicles meet­ing at least the EURO5 standard, limiting exhaust emissions and reducing noise.

🍀 We have migrated to eco forklift trucks – electric-powered – which has eliminated emissions.

🍀 At our locations in Kraków and Starachowice, we have LED lighting, leading to significant energy saving and reduction in CO2 emissions.

🍀 We continually invest in modern recuperation sys­tems in the pressroom.

🍀 We have modernised the machinery and equip­ment park that supports our production processes.

***
💚 Myślimy proekologicznie.

W Walstead Central Europe realizujemy misję społecznej odpowiedzialności biznesu opisaną w Celach ONZ poprzez działania mające na celu zmniejszenie wpływu produkcji na środowisko.

Oto niektóre z naszych inicjatyw ograniczenia emisji CO2.
Więcej informacji 👉 https://www.walstead-ce.com/sustainability/

Ograniczanie emisji CO2.

🍀 Wymieniliśmy cztery maszyny drukarskie na dwa znacznie bardziej energooszczędne urządzenia, co pozwoliło nam osiągnąć wydajność produkcji zaspokajającą wszystkie wymagania rynku przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii o 50%.

🍀 Współpracujemy z przewoźnikami, których floty pojazdów spełniają co najmniej normę EURO5 ograniczającą emisję spalin i zmniejszającą ilość emitowanego hałasu.

🍀 Wymieniliśmy wózki widłowe na ich ekologiczne odpowiedniki z napędem elektrycznym, co pozwoliło ograniczyć emisję CO2 do zera.

🍀 Wyposażyliśmy nasze zakłady w Krakowie i Starachowicach w oświetlenie LED, które przyczynia się do znacznej oszczędności energii i zmniejsza emisję CO2.

🍀 Stale inwestujemy w nowoczesne systemy rekuperacji w drukarni.

🍀 Zmodernizowaliśmy park maszynowy i wyposażenie wykorzystywane w ramach procesów produkcyjnych.

Professional solutions for stories worth telling

Send an enquiry
Facebook Instagram LinkedIn Vimeo YouTube behance medium slideshare snapchat yelp vine search close twitter github google plus dropbox skype pinterest