💚 We think green.

At Walstead Central Europe we support the pursuit of UN Sustainable Development Goals. Read further to see some of the key initiatives we have been implementing over the course of the few recent years.
For more, go to 👉 https://www.walstead-ce.com/sustainability/

Circular Business Model.

🍀 100% re-used CHEP pallets – reduced wood consumption.
🍀 Reusable packing – eliminating plastic wastes.
🍀 Recycling wastes – reducing exhaust gasses.
🍀 Wrapping products in paper – eliminating plastic.
🍀 Using biodegradable packing materials – good impact on environment.
🍀 Autonomous electric trolleys – more precise allocation of semi-product, lower energy usage.
🍀 Advanced energy recovery system in the Kraków plant.
🍀 Unique heat recovery system in the Starachowice plant – reduced carbon footprint by commercial and domestic residents of the city (we provide heating to 200 apartments for 5 years).
🍀 Migration to e-documents – reducing paper usage.
🍀 Shrinking in paper bands – replacing plastic film.

***
💚 Myślimy proekologicznie.

W Walstead Central Europe wspieramy realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Poniżej przedstawiamy główne inicjatywy, wdrożone u nas w ostatnich kilku latach.
Więcej informacji 👉 https://www.walstead-ce.com/sustainability/

Model biznesowy oparty na obiegu zamkniętym.

🍀 Palety CHEP w 100% użyte ponownie – zmniejszone zużycie drewna.
🍀 Opakowania wielokrotnego użytku – eliminacja odpadów z tworzyw sztucznych.
🍀 Recykling odpadów – redukcja gazów spalinowych.
🍀 Pakowanie produktów w papier – eliminacja plastiku.
🍀 Stosowanie biodegradowalnych materiałów opakowaniowych – pozytywny wpływ na środowisko.
🍀 Autonomiczne wózki elektryczne – dokładniejsze rozmieszczenie półproduktów, mniejsze zużycie energii.
🍀 Zaawansowany system odzyskiwania energii w krakowskim zakładzie.
🍀 Unikalny system odzysku ciepła w zakładzie w Starachowicach – zmniejszenie śladu węglowego przez mieszkańców i lokalne przedsiębiorstwa (ogrzewamy 200 mieszkań przez 5 lat).
🍀 Migracja do e-dokumentów – ograniczenie zużycia papieru.
🍀 Spinanie paczek taśmą papierową – zastąpienie folii plastikowej.

Professional solutions for stories worth telling

Send an enquiry
Facebook Instagram LinkedIn Vimeo YouTube behance medium slideshare snapchat yelp vine search close twitter github google plus dropbox skype pinterest