We are striving to ensure that our supply chain is compliant with ethical and sustainable business practices.

In order to verify our activities we underwent another audit of compliance with SMETA 4-Pillar. This audit process, supported by SEDEX, constitutes an effective method of assessing our company and our business Partners in terms of complying with ethical business norms.

Participation in SMETA audit provides mutual benefits not only for us, but also for our Clients and business Partners. It allows improving labour standards and promoting business ethics.

***
Dążymy do pewności, że nasz łańcuch dostaw jest zgodny z etycznymi i zrównoważonymi praktykami biznesowymi.

W celu weryfikacji naszych działań, przeszliśmy kolejny audyt zgodności ze SMETA 4-Pillar. Ten proces audytowy, wspierany przez SEDEX, stanowi skuteczną metodę oceny naszej firmy oraz naszych Partnerów biznesowych pod kątem przestrzegania norm etycznych w biznesie.

Udział w audycie SMETA to wzajemna korzyść zarówno dla nas, jak i dla naszych Klientów i Partnerów biznesowych. Umożliwia on doskonalenie standardów pracy oraz promowanie etyki w biznesie.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Professional solutions for stories worth telling

Send an enquiry
Facebook Instagram LinkedIn Vimeo YouTube behance medium slideshare snapchat yelp vine search close twitter github google plus dropbox skype pinterest