Our ESG efforts were recognised yet again!

Walstead Central Europe was ranked among the leaders of the “Technology, Communications and Entertainment” sector in this year’s 17th Responsible Companies Index.

The Responsible Companies Index evaluates Poland’s top companies in the area of responsible governance and its excellence. It is organised by Kozminski Business Hub, with expert support of the Responsible Business Forum and Deloitte analysing the survey and its results. The initiative’s media partner is Dziennik Gazeta Prawna.

Our rank is the result of the collective effort and commitment of every single person in the organisation. Big “Thank you!” to the Walstead Central Europe Team!

***

Po raz kolejny doceniono nasze działania w obszarze ESG!

Walstead Central Europe stanął na podium liderów branży „Technologia, Komunikacja i Rozrywka” w tegorocznym, 17. Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

Ranking Odpowiedzialnych Firm ocenia największe spółki działające w Polsce pod kątem jakości odpowiedzialnego zarządzania. Jego organizatorem jest Kozminski Business Hub, partnerem merytorycznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a przeglądem odpowiedzi w ankietach zajmuje się firma doradcza Deloitte. Partnerem medialnym inicjatywy jest Dziennik Gazeta Prawna.

Nasza pozycja w Rankingu jest wynikiem wspólnego wysiłku i zaangażowania całej organizacji. Dziękujemy Walstead Central Europe Team!

 

Professional solutions for stories worth telling

Send an enquiry
Facebook Instagram LinkedIn Vimeo YouTube behance medium slideshare snapchat yelp vine search close twitter github google plus dropbox skype pinterest