Our action in favour of climate and human has once again been recognised!

Again, we are listed among the prestigious group of companies awarded in the 12th edition of the “Listki CSR” competition organised by Tygodnik Polityka, which, in cooperation with Deloitte and Responsible Business Forum, awards ESG leaders.

Walstead Central Europe has received the CSR Biały Listek awarded to companies that incorporate the solutions of the ISO 26000 standard into their operations and, most importantly, measure their carbon footprint using the recognised GHG Protocol counting method. Walstead Central Europe calculates the carbon footprint of scope 1 and 2 of CO2 emissions, and also takes into account scope 3, i.e. emissions from the company’s entire value chain.

🏆🏆🏆

Nasze działania na rzecz klimatu i człowieka znów zostały dostrzeżone!

Ponownie znaleźliśmy się w prestiżowym gronie firm wyróżnionych w XII edycji konkursu „Listki CSR” organizowanego przez Tygodnik Polityka, który współpracując z firmąDeloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, nagradza liderów ESG.

Walstead Central Europe otrzymał Biały Listek CSR przyznawany firmom, które uwzględniają w swojej działalności operacyjnej rozwiązania normy ISO 26000, a przede wszystkim mierzą swój ślad węglowy, stosując uznaną metodę liczenia GHG Protocol. Walstead Central Europe wylicza ślad węglowy emisji CO2 w zakresie 1 i 2, a także uwzględnia zakres 3, czyli emisje pochodzące z całego łańcucha wartości firmy.

No alternative text description for this image

Professional solutions for stories worth telling

Send an enquiry
Facebook Instagram LinkedIn Vimeo YouTube behance medium slideshare snapchat yelp vine search close twitter github google plus dropbox skype pinterest