NEUDÖRFL, AUSTRIA • 9th JUNE 2023: Walstead Leykam Druck announces today it has entered into a definitive agreement with attorney-at-law, Mr Rolf Rombach, provisional insolvency administrator, to purchase the assets of GD Gotha Druck und Verpackung GmbH & Co. KG (“Gotha”), which filed for insolvency on 3 February 2023. The transaction is expected to close in June 2023, subject to approval by the relevant competition and regulatory authorities.

Gotha, one of the largest printers of retail advertising flyers in Germany, had audited revenue of €65m for the year ended 31 December 2021, and employed 233 staff.

The transaction involves Walstead purchasing Gotha’s plant and machinery and the freehold property which includes a 21,500 sq.m. factory in Thuringia, central Germany. Walstead has formed a new German subsidiary, Walstead Gotha GmbH, which will be taking on a large proportion of the Gotha workforce. Mr Uwe Stadler, Managing Director of Walstead’s NP Druck business in St. Pölten, Austria, has been appointed Managing Director of the new company.

Mr Stefan Gutheil, Chief Executive Officer of Walstead Leykam Druck, commented: “Walstead’s strategy is to expand its manufacturing footprint in key European countries, of which Germany is the largest, and to continue increasing our share of retail advertising print. This will be our first production facility in Germany where we currently export product from our Austrian, Czech, and Slovenian factories. We are looking forward to serving Gotha’s customers who will be supported by Walstead’s market-leading and extensive heatset web offset capability and increasing our presence in the German market.”

NEUDÖRFL, AUSTRIA – 9 CZERWCA 2023 r.: Walstead Leykam Druck ogłosił dzisiaj, że zawarł ostateczną umowę z adwokatem Rolfem Rombachem, tymczasowym syndykiem masy upadłościowej, na zakup aktywów GD Gotha Druck und Verpackung GmbH & Co. KG („Gotha”), która w dniu 3 lutego 2023 r. złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Przewiduje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w czerwcu 2023 r., z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez odpowiednie organy ds. konkurencji i organy regulacyjne.

Gotha będąca jedną z największych drukarni ulotek reklamowych w Niemczech osiągnęła zaudytowane przychody w wysokości 65 mln euro za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. i zatrudniała 233 pracowników.

Transakcja obejmuje zakup przez Walstead zakładu i maszyn Gotha oraz nieruchomości, w tym fabryki o powierzchni 21 500 m2 w Turyngii w środkowych Niemczech. Walstead utworzył nową niemiecką spółkę zależną, Walstead Gotha GmbH, która przejmie dużą część pracowników Gotha. Pan Uwe Stadler, Dyrektor Zarządzający firmy Walstead NP Druck w St. Pölten w Austrii, został mianowany Dyrektorem Zarządzającym nowej spółki.

Stefan Gutheil, Dyrektor Generalny Walstead Leykam Druck, skomentował: „Strategia Walstead polega na rozbudowie struktury produkcyjnej w kluczowych krajach europejskich, z których największym są Niemcy, oraz dalsze zwiększanie naszego udziału w druku reklamowym. Będzie to nasz pierwszy zakład produkcyjny w Niemczech, gdzie obecnie eksportujemy produkty z naszych fabryk w Austrii, Czechach i Słowenii. Z niecierpliwością czekamy na obsługę klientów Gotha, którzy będą wspierani przez wiodące na rynku i rozległe możliwości Walstead w zakresie druku techniką HSWO oraz zwiększenie naszej obecności na rynku niemieckim.”

Professional solutions for stories worth telling

Send an enquiry
Facebook Instagram LinkedIn Vimeo YouTube behance medium slideshare snapchat yelp vine search close twitter github google plus dropbox skype pinterest