100% green energy!

In 2023, Walstead Central Europe purchased electricity generated entirely by renewable sources such as wind farms, hydroelectric power plants and solar farms. That makes our products and services greener!

100% zielonej energii!

W 2023 roku Walstead Central Europe zakupił energię elektryczną w całości wytworzoną przez odnawialne źródła, jak farmy wiatrowe, elektrownie wodne i farmy słoneczne. W ten sposób nasze produkty i usługi stają się bardziej zielone!

 

Professional solutions for stories worth telling

Send an enquiry
Facebook Instagram LinkedIn Vimeo YouTube behance medium slideshare snapchat yelp vine search close twitter github google plus dropbox skype pinterest