Walstead Central Europe appreciated for its activities for the benefit of the Starachowice District.

Building valuable and responsible relationships with the local community is one of our priorities; therefore, we are delighted with the award we have recently received from the Starachowice District.

The “Iron Ring” Economic Award for Company of the Year is awarded for contributions to the development of the Starachowice District and is intended to promote the best companies operating in this area. The Award Committee considers pro-investment attitudes and innovative actions that positively impact the local community.

Thank you for the award, which motivates us even more for further endeavours.

🏆🏆🏆

Walstead Central Europe doceniona za działania na rzecz Powiatu Starachowickiego.

Budowanie wartościowych i odpowiedzialnych relacji z lokalną społecznością jest jednym z naszych priorytetów, dlatego bardzo cieszy nas wyróżnienie, które otrzymaliśmy niedawno z rąk Starosty Starachowickiego.

Nagroda Gospodarcza “Żelazny Pierścień” dla Firmy Roku przyznawana jest za zasługi na rzecz rozwoju Powiatu Starachowickiego i ma promować najlepsze przedsiębiorstwa działające na tym terenie. Kapituła Nagrody bierze pod uwagę proinwestycyjne postawy i innowacyjne działania, pozytywnie wpływające na lokalną społeczność.

Dziękujemy za wyróżnienie, które jeszcze bardziej motywuje nas do dalszej pracy.

Professional solutions for stories worth telling

Send an enquiry
Facebook Instagram LinkedIn Vimeo YouTube behance medium slideshare snapchat yelp vine search close twitter github google plus dropbox skype pinterest