Circular Economy Solutions at Walstead Central Europe.

In pursuit of our Sustainable Development Goals, countless good changes have been introduced at our plants this year. We are in the testing phase of the “Green Spider Reusable Pallet Wraps” solution in order to remove single-use plastic pallet wrap in our transportation processes.

In this case we aim to meet the 12th Goal “Responsible Consumption and Production” by reducing our waste and by improving the efficiency of our logistics environment. Using the revolutionary “Green Spider Reusable Pallet Wraps”, we will be able to secure an order on a pallet in only 45 seconds! This way our Clients receive their shipments faster and greener.

We are among the leading companies that act with the utmost care to achieve sustainable development in their supply chain by pursuing the 3R idea – Reduce, Reuse, Recycle.  

Please let us know if you are interested in using this solution with us: https://www.walstead-ce.com/contact-us/

♻️♻️♻️

Cyrkularne rozwiązania w Walstead Central Europe.

W tym roku wiele dobrych zmian w Walstead Central Europe jest ukierunkowanych na osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). W naszym obszarze logistyki testujemy taśmy wielokrotnego zastosowania “Green Spider Reusable Pallet Wraps”, planując ich rychłe wdrożenie w miejsce standardowych folii stretch używanych dotąd w naszych zakładach.

Dzięki temu jeszcze bardziej przyczynimy się do realizacji celu 12 „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”, czyli zredukujemy odpady i podniesiemy wydajność procesów. Stosując to niezwykle ekologiczne rozwiązanie jesteśmy w stanie zabezpieczyć paletę z nakładem w 45 sekund i tym sposobem nasi Klienci otrzymają zamówienie szybciej, bezpiecznie i z zachowaniem troski o środowisko.

Jesteśmy w gronie tych organizacji, które przykładają ogromną wagę do trzech R: “Reduce, Reuse, Recycle” w swoim łańcuchu dostaw. 

Prosimy o kontakt jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tym rozwiązaniem: https://www.walstead-ce.com/contact-us/

Professional solutions for stories worth telling

Send an enquiry
Facebook Instagram LinkedIn Vimeo YouTube behance medium slideshare snapchat yelp vine search close twitter github google plus dropbox skype pinterest