Our actions toward ESG are bringing noticeable results! ️ 

Walstead CE has been rewarded with the 3rd place in the “Technology, Communication and Entertainment” category in this year’s XVI edition of the Responsible Companies Ranking. ️

The Responsible Companies Ranking evaluates the largest enterprises operating in Poland in terms of the quality of responsible management. Its organiser is Kozminski Business Hub, the substantive partner of the Responsible Business Forum, and the review of survey responses is carried out by Deloitte. The media partner of the initiative is Dziennik Gazeta Prawna. 

The creators of the Ranking appreciated our company for the high quality of corporate and social responsibility management, as well as for investments in the new, energy-saving solutions that bring real benefits to our customers.

The results of the ranking can be found here:

https://g.infor.pl/p/_files/37501000/dziennik-gazeta-prawna-1262022-dodatek-xvi-ranking-odpowiedzialnych-firm-37500979.pdf

🏆🏆🏆

 

Nasze działania na rzecz ESG przynoszą widoczne rezultaty!

Walstead CE został jednym z trzech liderów branży „Technologia, Komunikacja i Rozrywka” w tegorocznym Rankingu Odpowiedzialnych Firm. 

Ranking Odpowiedzialnych Firm ocenia największe spółki działające w Polsce pod kątem jakości odpowiedzialnego zarządzania. Jego organizatorem jest Kozminski Business Hub, partnerem merytorycznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a przeglądem odpowiedzi w ankietach zajmuje się Deloitte. Partnerem medialnym inicjatywy jest Dziennik Gazeta Prawna.

Twórcy Rankingu docenili naszą firmę za wysoką jakość zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu, jak również za inwestycje w nowe, energooszczędne rozwiązania przynoszące realne korzyści naszym klientom.

Wyniki Rankingu do obejrzenia tu:

https://g.infor.pl/p/_files/37501000/dziennik-gazeta-prawna-1262022-dodatek-xvi-ranking-odpowiedzialnych-firm-37500979.pdf

Professional solutions for stories worth telling

Send an enquiry
Facebook Instagram LinkedIn Vimeo YouTube behance medium slideshare snapchat yelp vine search close twitter github google plus dropbox skype pinterest