Leaf through … Open and close…

Printed catalogues remain a popular advertising and sales tool. With this format, certain key elements are very important to reach as many customers as possible: photos, graphics, content and visual effects of high quality, which can be partly obtained by selecting the right type of paper or format. However, there is one other aspect worth remembering: a catalogue is a printed format with an “extended shelf-life”, designed for multiple use. In other words, even the best graphic design will not fulfil its role if the catalogue isn’t bound properly. Pages which fall out or a distorted spine won’t entice potential customers to familiarise themselves with the product. 

Walstead CE therefore offers PUR glueing technology as a binding solution: it enables a large number of pages to be glued together without the need for a section sewn binding.

The final result?

You get a flexible book bound using a thin line of glue. The catalogue not only opens out flatter compared to publications bound using Hot Melt technologies, but also offers a durable binding so that it can be opened and closed time and time again. PUR glueing technology can be successfully used to produce catalogues, but also books or school textbooks, for example.Then, there’s one final important aspect: the price. This form of binding is more cost-effective than a sewn binding.

 

Kartkuj ….Otwieraj i zamykaj …  

Drukowane katalogi pozostają popularnym narzędziem reklamowym i sprzedażowym. Dla tej formy bardzo ważne są pewne kluczowe elementy, aby dotrzeć do jak największej liczby klientów: wysokiej jakości zdjęcia, grafiki, treści i efekty wizualne, które można częściowo uzyskać wybierając odpowiedni rodzaj papieru lub format. Jest jednak jeszcze jeden aspekt, o którym warto pamiętać: katalog to forma drukarska o “wydłużonym terminie przydatności”, przeznaczona do wielokrotnego użytkowania. Innymi słowy, nawet najlepszy projekt graficzny nie spełni swojej roli, jeśli katalog nie będzie odpowiednio oprawiony. Wypadające kartki lub zniekształcony grzbiet nie zachęcą potencjalnych klientów do zapoznania się z produktem.

Dlatego Walstead CE oferuje technologię klejenia PUR jako rozwiązanie introligatorskie: umożliwia ona sklejenie dużej liczby stron bez potrzeby szytej oprawy.

 Efekt?

Otrzymujesz elastyczną książkę z cienką linią kleju. Katalog nie tylko otwiera się bardziej płasko w porównaniu do publikacji klejonej przy użyciu technologii Hot Melt, ale posiada również trwałe spojenie, dzięki czemu można go wielokrotnie otwierać i zamykać. Technologia klejenia PUR może być z powodzeniem wykorzystywana do produkcji katalogów, ale także np. książek czy podręczników szkolnych. Jest jeszcze jeden ważny aspekt: ​​cena. Taka  forma oprawy z punktu widzenia kosztowego jest bardziej efektywna niż oprawa szyto-klejona.

Professional solutions for stories worth telling

Send an enquiry
Facebook Instagram LinkedIn Vimeo YouTube behance medium slideshare snapchat yelp vine search close twitter github google plus dropbox skype pinterest