More renewable energy for 2022.

We are pleased to reveal that, in 2022, 70% of the energy bought by Walstead CE for its Krakow and Starachowice plants will be produced from renewable sources. 

As a company that cares about the planet and the environment, Walstead CE puts sustainability at the heart of its day-to-day activities on all levels. This latest decision to take part in the PGE’s (Polish Energy Group) NATURALNIE, ŻE ENERGIA scheme is a continuation of our environmentally responsible choices.

We are constantly looking to improve by setting new goals for ourselves. In that respect, our 2022 commitment is proof of this desire to progress: last year, 50% of the energy we purchased came from renewable sources. By increasing this figure to 70%, we are taking a step in the right direction.

Więcej energii z odnawialnych źródeł w 2022 r.

Z przyjemnością informujemy, że w 2022 roku 70% energii kupowanej przez Walstead CE dla oddziałów w Krakowie i Starachowicach będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych.

Jako firma dbająca o planetę i środowisko, Walstead CE stawia zrównoważony rozwój w centrum swoich codziennych działań. Decyzja o przystąpieniu do programu PGE NATURALNIE, ŻE ENERGIA jest kontynuacją naszych odpowiedzialnych ekologicznie wyborów.

Nieustannie dążymy do poprawy, wyznaczając sobie nowe cele. W ubiegłym roku 50% kupowanej przez nas energii było pozyskiwane ze źródeł odnawialnych. Zwiększając tę liczbę do 70%, udowadniamy, że robimy krok we właściwym kierunku.

Professional solutions for stories worth telling

Send an enquiry
Facebook Instagram LinkedIn Vimeo YouTube behance medium slideshare snapchat yelp vine search close twitter github google plus dropbox skype pinterest