Social responsibility is an integral part of Walstead Central Europe business strategy. We build lasting relationships with the local community by engaging in helping those most in need.

Walstead Central Europe, as a partner of the “Beloved Couple” project, offered help and produced a package of promotional materials supporting the activities of Anna Dymna’s “Mimo Wszystko” Foundation.

Good luck to all the projects of this wonderful local Foundation! 

https://mimowszystko.org/kochanapara/

Photographs: Anna Więcławska

 

Odpowiedzialność społeczna jest integralną częścią strategii biznesowej Walstead Central Europe. Budujemy trwałe relacje z lokalną społecznością, angażując się w pomoc najbardziej potrzebującym.

Walstead Central Europe, jako partner projektu “Kochana Para”, zaoferował pomoc i wyprodukował pakiet materiałów promocyjnych wspierających działania fundacji Anny Dymnej “Mimo Wszystko”.

Fundacji życzymy powodzenia we wszystkich projektach! 

https://mimowszystko.org/kochanapara/

fot. Anna Więcławska

 

Professional solutions for stories worth telling

Send an enquiry
Facebook Instagram LinkedIn Vimeo YouTube behance medium slideshare snapchat yelp vine search close twitter github google plus dropbox skype pinterest