We are delighted that together with other companies, we were able to help the WKS Wawel Sports Club in Krakow, which supports young footballers. Promoting sport, and thus an active and healthy lifestyle among children and young people, is extremely important, hence our commitment to this project.

The Walstead Design Team created stands with images of footballers, which were placed in schools and kindergartens in Krakow, promoting young athletes. In this way, we have contributed to increasing recognition, building a strong brand and promoting a valuable, local initiative, which is the WKS Wawel 100th Anniversary Football Academy.

 

Ogromnie cieszymy się, że wraz z innymi firmami mogliśmy wspomóc krakowski Klub Sportowy WKS Wawel, który wspiera młodych piłkarzy. Promowanie sportu, a tym samym aktywnegoi zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży jest niezwykle ważne, stąd nasze zaangażowanie w ten projekt.

Zespół Projektowy Walstead stworzył standy z wizerunkami piłkarzy, które stanęły w krakowskich szkołach oraz przedszkolach, promując młodych sportowców. W ten sposób dołożyliśmy naszą cegiełkę do zwiększenia rozpoznawalności, budowania silnej marki oraz wspierania wartościowej, lokalnej inicjatywy, jaką jest Akademia Piłkarska 100-lecia WKS Wawel.

Professional solutions for stories worth telling

Send an enquiry
Facebook Instagram LinkedIn Vimeo YouTube behance medium slideshare snapchat yelp vine search close twitter github google plus dropbox skype pinterest