In the competition organized by the Voivodeship Labor Office: “Lesser Poland
Voivodeship Labor Market Award 2021”, Walstead Kraków sp. z o.o. was awarded
in the category “Employer of the Year in Lesser Poland – Employer Supporting
Employee Development”. The success is even bigger as only two companies out of 420 000 existing ones in Lesser Poland won the title.

The award is given to the employer who invests in the professional development of its employees, supports them in improving their qualifications, ensures employment stability and fulfills its obligations towards employees, as well as has in place age management solutions and takes care of adaptation of new employees in the workplace.

On June 7, 2021, the official award ceremony took place and Walstead was handed over the award by Tomasz Urynowicz, Deputy Marshal of the Lesser Poland Voivodeship.

 

W organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy konkursie: “Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2021” przyznano Walstead Kraków sp. z o.o. wyróżnienie w kategorii “Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników”. W tej kategorii zostały wyróżnione dwie firmy spośród 420 tys. wszystkich małopolskich podmiotów gospodarczych – tym bardziej jest to wielki sukces Walstead Kraków sp. z o.o.

Jest to wyróżnienie dla pracodawcy, który inwestuje w rozwój zawodowy pracowników i wspiera ich w podnoszeniu kwalifikacji, zapewnia stabilność zatrudnienia i wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec pracowników, a także stosuje rozwiązania sprzyjające zarządzaniu wiekiem w firmie oraz adaptacji nowych pracowników w miejscu pracy.

7 czerwca 2021 r. odbyło się oficjalne wręczenie nagród, podczas którego Walstead Kraków sp. z o.o. odebrał wyróżnienie z rąk pana Tomasza Urynowicza, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego.

Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2021 dla Walsead

Professional solutions for stories worth telling

Send an enquiry
Facebook Instagram LinkedIn Vimeo YouTube behance medium slideshare snapchat yelp vine search close twitter github google plus dropbox skype pinterest