In holiday season we took part in the “Noble Box” (“Szlachetna Paczka”) initiative organized by “Stowarzyszenie WIOSNA”.

We have proven that helping is not only a value, but also a great experience!

🙏 We are grateful to all Employees involved in this event as we joined an eagerness and strength together toward giving good to people in need.

 

⛄⛄⛄
W okresie świątecznym braliśmy udział w wydarzeniu “Szlachetna Paczka”, organizowanym przez “Stowarzyszenie WIOSNA”.

Udowodniliśmy, że pomaganie jest nie tylko wartością, ale także wspaniałym doświadczeniem!

🙏 Dziękujemy wszystkim Pracownikom zaangażowanym w tę akcję, bo wspólnie połączyliśmy zapał i siłę na rzecz przekazywania dobra ludziom w potrzebie.

Professional solutions for stories worth telling

Send an enquiry
Facebook Instagram LinkedIn Vimeo YouTube behance medium slideshare snapchat yelp vine search close twitter github google plus dropbox skype pinterest